Yangın Sigortaları

Yangın Sigortası; özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigortadır.

Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları; sigortalının üçüncü şahıslara vereceği zararlar sonucu, karşılaşacağı tazminat taleplerini, sigorta şirketinin karşıladığı poliçelerdir. İşverenin Hukuki Sorumluluk Sigortası, Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası, Ürün Sorumluluk Sigortası, Ürün Geri Çağırma Sigortası ve Mesleki Sorumluluk Sigortaları bu kapsamdadır.

Sağlık Sigortaları

Grup Sağlık Sigortası; belirli sayıda kişinin bir araya gelerek topluca özel sağlık sigortası yaptırmasıdır. Bu grup arkadaş çevresinden oluşabileceği gibi şirketlerin çalışanlarının bir araya gelmesi ile de oluşturulabilir. Ayrıca istendiği taktirde şirket çalışanlarına grup halinde özel sağlık sigortası da yaptırılabilir.

Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortaları; Emtia ve Kıymet Sigortalarını kapsamaktadır.

Genel Zararlar Sigortası

Genel Zararlar Sigortası; aşağıdaki sigorta türlerini kapsamaktadır:

  • Cam Kırılması Sigortası
  • Hırsızlık Sigortası
  • Makine Montaj Sigortası
  • İnşaat Sigortası
  • Elektronik Cihaz Sigortası
  • Makine Kırılması Sigortası

Finansal Kayıplar Sigortası

Finansal Kayıplar Sigortası; aşağıdaki sigorta türlerini kapsamaktadır:

  • Kar Kaybı Sigortası
  • Hukuksal Koruma Sigortası
  • Kredi Alacak Sigortası