İnsan Değerleri ve Kurumsal Gelişim Politikası

Bakioğlu Holding İnsan Değerleri ve Kurumsal Gelişim olarak, Grubumuzun misyon tanımı yani “Faaliyet gösterdiğimiz her alanda “en iyiye” ulaşarak ülkemize değer katarak dünya çapında saygın bir şirketler topluluğu olarak baki kalma” misyonumuz doğrultusunda;

  • “Adil, özgürlükçü, paylaşımcı, eşitlikçi” olmak gibi evrensel değerleri içselleştirmiş nitelikli iş gücü tarafından tercih edilen bir şirketler topluluğu olmayı,
  • Dünya ve sektördeki değişimleri kavrayarak, organizasyonumuzu nitelik ve niceliksel bakımdan bu değişime hazırlamayı,
  • Grup stratejisi doğrultusunda çalışan profilini güncel tutmayı,
  • Grup hedef ve stratejileri doğrultusunda kurgulanan bireysel performans yönetimi sistemi çerçevesinde, çalışanlarımıza gerçekçi ve sürdürülebilir geribildirimlerde bulunarak onların profesyonel gelişimini sağlamayı,
  • Organizasyonun farklı bölümlerinde görevlendirmeler yaparak, çalışanlarımıza farklı alanlarda kendilerini geliştirme, tecrübe edinme ve yönetime katılma fırsatı sunabilmeyi,
  • Mutlu ve huzurlu bir iş ortamını sürekli kılarak çalışan deneyimini, memnuniyet ve bağlılığını arttırmayı ve
  • Sürdürülebilir İnsan Değerleri Politikaları ile stratejik bir partner olmayı amaçlıyoruz.

Tüm bu hedeflerimize ancak işini aşkla yapan, doğru yeteneklerle birlikte ulaşabileceğimize inanıyoruz.
Daha niceleri ve ilkleri hedeflediğimiz heyecan verici gelecek Seninle Baki…