Kasko Sigortası

Araç kasko sigortasının amacı, sigortalıya ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir. Kasko; karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına almaktadır.

Trafik Sigortası

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ya da kısaca Trafik Sigortası; otomobil, kamyon, motosiklet ve diğer karayolu taşıtları için geçerli olan bir sigortadır. Trafik sigortasının amacı; herhangi bir kaza durumunda "karşı tarafın" malına veya canına verilen hasarı kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen karşılamaktır. Trafik Sigortası zorunlu poliçe kapsamındadır ve trafik sigortası bulunmayan araçlar trafiğe çıkamazlar.

Konut Sigortası

Konut Sigortası; evinizi ve ailenizi koruma altına alan en önemli sigortadır. Konut sigortaları evinizi; yıkılmalardan, hırsızlıktan, terörden ve kazalardan korumayı amaçlayan bir sigorta çeşididir. Yeni gelen günün ne getireceği bilinmeyeceği için konut sigortası, yaşanabilecek risklere karşı sizi teminat altına alır. Evinizin teminat altında olduğunu bilmek evden uzaklaştığınız her an size güvende hissettir.

Su Araçları Sigortası

Her türlü deniz aracının (tekne ve deniz araçları olmak üzere ) deniz tehlikeleri nedeniyle uğrayabilecekleri hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Aynı zamanda; deniz vasıtalarının inşası ve denize indirilmeleri sırasında meydana gelmesi muhtemel hasarlar da, tekne sigortaları kapsamında değerlendirilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararlar, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılanmaktadır.

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sigortası; yurt dışı seyahatlerde başınıza gelebilecek  hastalık, kaza, valiz kaybı, pasaport kaybı, bilet kaybı gibi  risklerin yanı sıra; vefat durumunda cenazenin ülkeye naklini  güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Yurtdışı seyahat sigortası, özelikle Avrupa ülkeleri vize işlemlerinin bir önkoşulu olması nedeniyle (Schengen Vizesi) "Vize Sigortası" olarak da bilinmektedir.

Bireysel Sağlık Sigortası

Bireysel Sağlık Sigortası; sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel planlardır. Sigortalı; belirlenen limitler, özel ve genel şartlar dahilinde, daha önceden sigorta poliçesinde belirtilen olası risklere karşı sigortalı koruma altına alınmaktadır.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası; sigorta poliçesi süresince gerçekleşen herhangi bir kaza sonucu sizi koruyan bir güvencedir. Kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını karşılamanın yanında, kaza sonucu eğer sigortalı sakat kalırsa kendisine; vefat ederse lehtarına güvence sağlamaktadır.

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Tehlikeli Hastalıklar veya Kritik Hastalıklar Sigortası; kanser, böbrek yetmezliği, MS hastalığı, körlük, kalp ve karaciğer yetmezliği sebebiyle yapılacak organ nakilleri için teminat veren bir sigorta çeşididir.