Hasar Anında

Hasar Anında Yapılması Gerekenler

Değerli Sigortalımız,

Hasar meydana geldiği zaman hiç vakit kaybetmeden bizi haberdar ediniz. Bunun için 0 232 376 77 88 numaralı telefondan Baksaş Hasar Birimi sorumlusunu aramanız yeterlidir.

Hasarın bildirimi aşamasında aşağıda sıralanan bilgiler sizden istenmektedir:

 • Hasar tarihi
 • Tahmini hasar miktarı
 • Hasarın mahiyeti
 • Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi ve telefonu
 • E-posta adresi
 • IBAN Numarası

Hasar anında acil bir yardıma ihtiyaç duyuyorsanız bunu mutlaka hasar birimi yöneticimize iletmeniz gerekmektedir. Hasarınızın tespiti için eksper görevlendirilmiş ise talimatlarına eksiksiz uymanızı önemle rica ederiz. Hasarınızı bildirimi gerçekleştirdiğinizde, tarafınıza verilecek olan dosya numaranızı saklamanız önem taşımaktadır. Çünkü tüm yazışma ve görüşmelerde bu dosya numarası kullanılmaktadır. Hasar ödemenize kadar olan süreçte dosya numaranızı bilmeniz size kolaylık sağlayarak işlemlerinizi hızlandırmaktadır.

Hasar anında, aşağıda kategorisine göre listelenen hasar evraklarını mümkün olduğu kadar çabuk temin etmeniz ve hasar dosya numaranızı referans göstererek göndermeniz sürecin sağlıklı ve hızlı ilerlemesi adına önemlidir. Aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler standart olup; hasarın kapsamına göre ekstra belgeler talep edilebilmektedir.

Konut ve İşyeri Sigorta Hasarı

Yangın

Yangın Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • İtfaiye raporu
 • Hasara ilişkin faturalar
 • Hasara ilişkin fotoğraflar
 • Cumhuriyet savcılığından takipsizlik kararı
 • Zararı gösteren beyan / talepname
 • Polis veya jandarma tutanağı
 • Vergi levhası (İşyerleri İçin )
 • Mal sahipleri için tapu belgesi
 • Kiracılar için kira kontratı

Dahili Su

Dahili Su Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Hasara ilişkin fotoğraflar
 • Tapu ( Binalar İçin)
 • Kira kontratı( Ev eşyası için)
 • Talep yazısı

Fırtına

Fırtına Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Meteoroloji raporu (İşyerleri için)
 • Talep yazısı
 • Tapu veya kira kontratı
 • Hasarla ilgili fotoğraflar

Hırsızlık

Hırsızlık Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi Ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı
 • Muhasebe kayıtları (İşyerleri için)
 • Hasara ilişkin faturalar
 • Hasara ilişkin fotoğraflar
 • Çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden yazı alınması (Konut Sigortası kapsamındaki hasarlarda bu belge gerekli değildir)

Cam Kırılması

Cam Kırılması Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi Ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Zabıt veya beyan
 • Fatura (Şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
 • Hasara ilişkin fotoğraflar (Şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
 • TC kimlik numarası (Gerçek Kişilerde) / Vergi levhası (Tüzel kişilerde)

Kasko

Kasko Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi Ve Belgeler

Çarpma – Çarpılma Olaylarında:

 • Sigorta poliçesi
 • Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği),
 • Alkol raporu (tasdikli örneği),
 • Kaza zabtının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı,
 • Ehliyet fotokopisi,
 • Ruhsat fotokopisi,
 • D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
 • Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise itfaiye raporu, kendi imkanları ile söndürülmüş ise yazılı beyan ve İmkan Dahilinde olay yerinde fotoğraf çekilmesi,
 • İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda),
 • Hasara ilişkin faturalar,
 • Hasara ilişkin fotoğraflar,
 • TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )

“Mini Onarım” teminatı bulunan kasko poliçelerinde küçük ölçekli hasarlarınızı, hasar dosyası açılmasına gerek kalmadan, hasarsızlığınız bozulmadan yaptırabilirsiniz. Mini onarım servislerinin adresleri için sigorta şirketinin web sayfasından destek alabilirsiniz.

Araç Çalınma Olaylarında:

Çalınan aracın 30 gün içinde bulunmaması durumunda;

 • Sigorta poliçesi
 • Müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı),
 • Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları,
 • Trafikten çekme belgesi veya ‘çalınmıştır’ kaşeli ruhsatname aslı,
 • Maliyeden borcu yoktur yazısı (Tasdikli örneği),
 • Maliyeden silindi yazısı ( Tasdikli örneği),
 • Başvuru dilekçesi ( Sigortalı el yazı ile yazacak, en son adres ve telefonu da belirtilecek),
 • Aracın trafik dosyası ve yedekleri ile birlikte anahtarları,
 • D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
 • TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )
 • Örneğe uygun düzenlenmiş vekalet (İşlemler sırasında örnek vekalet şirketimizce verilmektedir)

Radyo – Teyp Çalınma Olaylarında:

 • Sigorta poliçesi
 • Görgü tespit tutanağı ve müracaat tutanağı ( Aslı gibidir onaylı),
 • Ruhsat fotokopisi,
 • D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
 • TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )

Trafik Kazası Tespit Tutanağını indirmek için lütfen tıklayın.

Trafik Sigortası

Öncelikle sadece maddi hasarlı kazalarda; kazaya karışan diğer araçların sürücü ya da sürücüleri ile anlaştığınız takdirde, kendi aranızda trafik kazası tespit tutanağı doldurmalısınız.

Kazaya karışan diğer sürücüler ile anlaşmadığınız takdirde veya aşağıdaki hallerde 155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesiyse, 156 numaralı telefondan trafik zabıtasına haber vermelisiniz.

Aşağıdaki durumlarda bu tutanağın doldurulmasına gerek bulunmamaktadır:

Aşağıdaki hallerde 155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesiyse,156 numaralı telefonun aranarak kaza zaptı tutulması gerekmektedir:

 • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa, 
 • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa, 
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa, 
 • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise, 
 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse, 
 • Trafik kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse, 
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise, ( Yurtdışından gelen araçlar için düzenlenmiş Yeşil Kart (Green Card) belgesi de trafik sigortası yerine geçmektedir) 
 • Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.

Yukarıdaki nedenlerle Trafik  Kaza Tespit Tutanağı dolduramadığınız durumlarda yapmanız gerekenler ise aşağıdaki gibidir: 

 • Kaza yerinde aracın konumunu değiştirmeden trafik polisini aramalı, kaza zaptı tutturmalı ve alkol raporu almalısınız.
 • Kaza yeri jandarma sınırları içindeyse en yakın jandarma karakoluna haber vererek ifade vermeli ve görgü tespit tutanağı tutturmalısınız.
 • Kazaya başka bir araç da karışmış ise o araca ait trafik poliçesinin fotokopisini ve sürücüsünün ehliyet ve ruhsat fotokopisini almalısınız.
 • Araç çalışmıyorsa ve kasko poliçenizin asistans hizmeti varsa çekici için asistans şirketini aramalısınız.

Mümkün olan durumlarda araçlar kaza yerinden kaldırılmadan önce farklı açılardan fotoğrafları çekilmelidir. Tutanakların bir sureti fotoğraflarla beraber karşı tarafın veya kendi aracınızın trafik sigortası poliçesini tanzim eden sigorta şirketine veya kasko poliçesinden tazminat talep edilecekse aracınızın kasko sigortası poliçesini tanzim eden sigorta şirketine ulaştırılmalıdır.

Kaza zaptı işleminden sonra aracın, anlaşmalı veya yetkili bir servise çektirilmelidir. Hasar ihbarını yapabilmek için aşağıdaki evrakları hazırlamanız gerekmektedir:

 • Poliçe fotokopisi,
 • Kaza Tespit Tutanağı, 
 • Alkol raporu,
 • İfade tutanakları, görgü tespit tutanağı,
 • Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopisi,
 • Hasara ait fotoğraflar, 
 • Rehinli ve ipotekli araçlarda bankadan alınacak resmi belgeler. 

Nakliyat (Emtia / Kıymet) Taşıması

Hasar Meydana Geldiğinde Yapılacak İşlemler

Riziko gerçekleştikten sonra; sigortalı, sigortalı değilmişçesine hasarın büyümesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almalı ve hasara uğrayan emtiaları şirket yetkilisinin veya eksperin görüşlerine hazır hale getirmesi gerekmektedir.

Sigortalı, rücu haklarının korunması için deniz taşımalarında 3 gün, kara taşımalarında 8 gün içerisinde taşıyıcıya hasar bildirimi yapmak zorundadır. Sigortalı, eğer bir deniz taşımacılığı söz konusu ise, yükte meydana gelen hasarın ileride tazmin edileceğine dair gemi donatanından veya acentesinden teminat mektubu almalıdır. Aksi takdirde gemiye tedbir konulması yoluna gidilmelidir.

Emtia Kıymet Taşıma Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi Ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Beyan yazısı,
 • Fatura,
 • Konşimento, hamule senedi, CMR,
 • Kargo raporu,
 • Gümrük giriş beyannamesi (ithalat halinde),
 • Gümrük çıkış beyannamesi (İhracat halinde),
 • Tutanak,
 • Çeki listesi,
 • Hasar fotoğrafları,
 • Nakliyeciye çekilen protesto
 • Hasar trafik kazası sonucu oluşmuş ise trafik zaptı, ehliyet, ruhsat fotokopileri,
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk

Şahıs Mali Sorumluluk Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi Ve Belgeler

İsteğe bağlı sorumluluk sigortası hasarlarında, zarar gören kişi talebini zarara neden olan sigortalıdan yapmaktadır ve bu aşamadan sonra şirketimiz devreye girmektedir. Poliçe teminat kapsamında yer alan herhangi bir zarar durumunda aşağıda yazılı belgeler istenmektedir.

 • Sigorta poliçesi
 • Kazaya ilişkin tutanak,
 • Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
 • Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
 • Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, ilaç kupürleri ve reçete asılları, ölüm halinde veraset ilamı, vukuatlı nüfus aile kaydı, ölüm raporu, defin ruhsatı
 • Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu vs.),
 • Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
 • Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Kaza zaptı(iş güvenliği veya SSK müfettişlerinin kaza raporu)
 • İşe başlama tarihi, SSK bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları
 • İşçinin iş akdi, SSK bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti
 • Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösteren faturalar, ilaç kupürleri, reçeteler ve doktor raporları
 • Ölüm halinde veraset ilamı, vukuatlı nüfus kaydı örneği, ölüm raporu ve defin ruhsatı
 • Maluliyet halinde, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan maluliyet durumunu gösteren heyet raporu
 • Sigorta Şirketinin muvaffaktı alınarak, kazazede işçiye sulhen yapılan ödemelerde yapılan noterlikçe düzenlenen ibraname
 • İşverenin tazminat talep yazısı
 • Mağdur kişiye ait TC numarası

Tekne / Yat Hasarları

Tekne/Yat Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Beyan yazısı,
 • Deniz raporu ve mürettebat ifadeleri,
 • Denize elverişlilik belgesi,
 • Meteoroloji raporu,
 • Güverte, makine ve telsiz jurnalleri,
 • Kurtarma teklifleri,
 • Tamir teklifleri,
 • Gemi donanımı asgari emniyet belgesi,
 • Personel listesi,
 • Class belgesi,
 • Class maintenance certificate,
 • Class raporu,
 • Hasar fotoğrafları,
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası,
 • Tamir ve diğer masraf faturaları,
 • Eksper raporu,
 • Gerekirse adjuster raporu .

Elektronik Cihaz

Elektronik Cihaz Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
 • Fiyat teklifini içeren ve hasar nedenini belirten teknik/yetkili servis raporu,
 • Hasar fotoğrafları,
 • Talep yazısı

Makine Kırılması

Makine Kırılması  Sigortası  Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
 • Fiyat teklifini içeren ve hasar nedenini belirten teknik/yetkili servis raporu,
 • Hasar fotoğrafları,
 • Talep yazısı

Montaj Sigortası

Montaj Sigortası Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Sigorta poliçesi
 • Olaya ilişkin sigortalının beyanı ve ilgili tutanaklar,
 • Keşif özeti, hak ediş raporları,
 • İşveren ile yüklenici arasında yapılan sözleşme,
 • Hasar nedenini belirten teknik servis raporu
 • Hasar fotoğrafları,
 • Talep yazısı

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi kapsamında, yurt dışı seyahatleriniz esnasında herhangi bir sağlık problemi yaşamanız halinde izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

 • İhtiyaç anında poliçe üzerinde bulunan Müşteri Hizmetleri Numarasıyla irtibata geçilmelidir. Bunun için TC kimlik veya poliçe numaranızı yanınızda bulundurmanız önem taşımaktadır. Gerekli işlemler için yönlendirme ve organizasyonu müşteri temsilcisi gerçekleştirecektir.
 • Sağlık masraflarınız ile ilgili ödemeyi kendiniz yaptıysanız evrakları en kısa sürede acenteliğimize ulaştırmanız gerekmektedir.

Sağlık masraflarınızı kendiniz ödediğiniz durumda gereken belgeler:

 • Sigortalının beyan yazısı
 • Sigortalının pasaport fotokopisi (giriş-çıkış tarihlerinin yer aldığı sayfa ile birlikte olmalı)
 • Sigortalıya ait IBAN
 • Doktor veya epikriz raporu
 • Tedavi masraflarına ilişkin faturaların asılları
 • Eğer ilaç verildiyse, reçetenin aslı
 • Eğer ilaç verildiyse, eczane fişinin aslı
 • Belgelerin mümkünse İngilizce olması gerekmektedir.